Posted by: FELT School | June 12, 2018

Ce activități cuprinde proiectul FELT School acum?

În perioada 4 – 14 iunie 2018 programul de internship ,,Predarea Limbii Engleze în Clasele Primare” continuă într-un grup țintă de 20 de elevi ai claselor a 2-a din mun. Bălți. Instituția gazdă este Liceul Teoretic ,,G. Coșbuc” iar partenera noastră este doamna Lilia Ciumac.

Elevii participă la un program gratuit care cuprinde lecții de limba engleză și activități de dezvoltare personală.

Elevii au învățat cu ușurință cum să utilizeze jocul didactic în procesul de predare-învățare-evaluare a limbii engleze, iar evaluarea formativă interactivă este o parte productivă și interesantă a lecției.

Datorită utilizării fișelor didactice în procesul de predare-învățare-evaluare a limbii engleze, elevii învață mai ușor și mai eficient vocabularul și noile structuri gramaticale predate la fiecare lecție conform curriculum-ului școlar. În plus, fiind sprijiniți de angajarea emoțională și volitivă în cadrul jocului didactic, elevii depun un efort intelectual mai mare și își formează motivația spre învățare.

Tehnicile de predare și organizarea eficientă a fiecărei fișe este bazată pe teorii despre învățare în general și teorii privind predarea limbii engleze în clasele primare care contribuie la memorizarea eficientă și cu ușurință a vocabularului. Ulterior fișele și vocabularul asimilat sunt utilizate în rol de stimuli în cadrul exercițiilor de citire.

Astfel la fiecare lecție elevii lucrează minim 10 minute în perechi, își formează abilitățile de ascultare activă, se autocorectează, crește încrederea în sine a elevilor și numărul elevilor cu rezultate bune și foarte bune la limba engleză.

Programul de internship ,,Predarea Limbii Engleze în Clasele Primare” este implimentat în cadrul proiectului FELT School și este implimentat de asociația ,,Centrul pentru Educație Continuă”.

 

 

 

Advertisements
Posted by: FELT School | May 27, 2018

Bobocei Poligloți cu Inimă de Leu

La data de 25 mai 2018 a avut loc sesiunea de evaluare a programului de internship ,,Predarea Limbii Engleze în Clasele Primare”.

La eveniment au participat 15 profesori de limba engleză din raioanele Hîncești, Leova, Cantemir, Nisporeni, Briceni, Soroca,  40 de elevi ai claselor a 1-a de la 3 instituții din or. Hîncești, 40 de elevi ai claselro a doua de la L.T. ,,M.Eminescu” din or. Hîncețti, L.T. ,,L.Blaga” din or. Iargara, rn Leova, Gimnaziul Bălăurești din raionul Nisporeni și 7 părinți.

Elevii claselor 1-a din raionul Hâncești au participat la o sesiune de instruire unde au învățat cum să utilizeze jocul didactic în procesul de învățare a limbii engleze. În plus, începând cu luna septembrie 2018, profesorii vor putea utiliza această tehnică pentru a integra evaluarea formativă interactivă în procesul de învățare a limbii engleze în acest grup țintă în concordanță cu metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în clasele primare.

 

Elevii claselor a doua au participat la prima ediție a concursului jocului didactic. Ei au jucat în grupuri mici concurând cu semenii lor de la instituțiile prezente la eveniment. În cadrul concursului au fost utilizate diverse seturi de fișe didactice axate pe diverse teme conform curriculum-ului școlar. La finele rundei a doua a concursului au fost nominalizați 9 elevi care au primit medalia ,,Bobocei Poligloți cu Inimă de Leu”.

Prin mesajul ,, Bobocei Poligloți…”, medaliile vin să recunoască rezultatele foarte bune obținute de elevi și promovează importanța studierii limbii engleze în clasele primare. În același timp medaliile subliniază importanța  integrării abilităților metacognitive aduse de jocului didactic în cadrul lecțiilor de limba engleză în clasa 1-a și a 2-a pentru a educa o ,,Inimă de Leu” – un elev cu încredere în sine, care comunică asertiv, își formează strategii de lucru în timpul jocului, argumentează opinia sa, se autocorectează, își organizează procesul de învățare-evaluare și își formează anumite deprinderi de lucru individual  prin intermediul jocului didactic, depune un efort intelectual mărit și își dezvoltă motivația spre învățare.

Pe parcursul anului de studii 2017-2018, 14 instituții școlare au participat în cadrul programului de internship. Trei din aceste instituții, L.T. ,,M.Eminescu” din or. Hîncețti, L.T. ,,L.Blaga” din or. Iargara, rn Leova, și Gimnaziul Bălăurești din raionul Nisporeni,  au reușit să integreze fișele didactice în procesul de  predarea și evaluarea formativă interactivă a limbii engleze în cadrul a minim 5 lecții, iar în cadrul acestei sesiuni de evaluare au fost acceptate în calitate de membru în cadrul platformei ,,Predarea Limbii Engleze Centrată pe Elev”.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului FELT School nr 414_2015-2018 în colaborare cu biblioteca publică din incinta complexului istorico-arhitectural Manuc Bey, or. Hâncești, consiliul raional Hîncești, complexului istorico-arhitectural Manuc Bey, și instituțiile partenere din cadrul programului de internship.

 

Proiectul FELT School nr 414_2015-2018 este implimentat cu suportul financiar al Fundației ,,Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein”.

,,Predarea Interactivă a Limbii Engleze în Clasele Primare” – este un eveniment educațional care va fi organizat la data de 25 mai 2018 în incinta bibliotecii publice din incinta complexului istorico-arhitectural Manuc Bey, or. Hâncești.

Aproximativ 50 de elevi ai claselor 1-a din raionul Hâncești și 50 de elevi ai claselor a 2-a din or Hâncești, s. Iargara, or Leaova, s. Balaurești, rn Nisporeni vor participa la un atelier de lucru privind învățarea interactivă a limbii engleze, concursul jocului didactic organizat în limba engleză, tombola fișelor didactice, activități de teambuilding și vizitarea gratuită a complexului istorico-cultural Manuc Bey.

Elevii claselro a 2-a care vor participa la acest eveniment au parcurs cu succes minim 5 evaluări orale utilizând fișele didactice la lecțiile de limba engleză.

Agenda evenimentului este disponibilă la următorul link:

https://drive.google.com/file/d/1wUdLkhxR4o2YBKeMBpOftx0-dWvS4zZW/view?usp=sharing

Evenimentul este organizat de  A.O. Centrul pentru Educație Continuă în colaborare cu Consiliul Raional Hîncești și instituțiile școlare partenere în cadrul proiectului FELT School.

Acest eveniment constinuie ultima activitate dedicată predării interactive a limbii engleze în clasele primare organizată în cadrul proiectului FELT School nr 414_2015-2018 și implimentat cu suportul financiar al Fundației ,,Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein”.

Proeictul FELT School nr 414_2015-2018 finisează la data de 31 mai 2018.

 

Posted by: FELT School | May 16, 2018

Results of the exchange visit at a Greek school

In the period of 7-13 May 2018, Daniela Murgulet and 3 primary pupils from Moldova participated in an exchange visit which was hosted by  the 11th State Primary School from Piraeus, Greece.

20 teachers and a team of aproximatily 300 pupils have welcomed the Moldovan peers with songs, dances and activities in English.

During a one week intensive programme the pupils attended English lessons on guided reading activities, teambuilding activities targeted to raise awareness about cultural similarities and differences between the two countries, and sessions about 8 different Greek regions. The sessions were based on student- generated course content and relied on almost 6 months of planning activities guided by Mrs Maria Mexi, the English language teacher in collaboration with the colleague from the local school. One ELT reader was piloted in two target groups of Greek pupils and the draft of another ELT reader was discussed and revised as to be published soon.

The almost 300 Greek pupils involved in the project had worked hard under the supervision of Mrs. Trotis Dionyssia, the music teacher and Mrs. Bitsiou Panagiota, the physical education teacher to helped us feel the pride and joy of Greek people via the traditional Greek dances and songs. They made us feel as if we were at a great festival.

The cultural programme offered by the school with the kind approaval of Mrs Angeliki Martinou, the school headmaster, included  the Parthenon, the Acropolis museum, and the Archeological museum and a workshop on baking the Greek bread.

The exchange visit was organised in the farmework of two projects FELT School 414_2015 /2018 implemented with the financial support of the foundation “Liechtenstein Development Service” and HTHCE implemented with the own funds of the association Continuing Education Center.

 

 

Posted by: FELT School | April 30, 2018

Evaluarea Criterială prin Descriptori

La data de 30 aprilie 2018 9 profesori de limba engleză din 8 instituții școlare din raioanele Briceni, Soroca, Ungheni, Leova și Cantemir au participat la un atelier de lucru privind evaluarea criterială prin descriptori.

În următoarele două săptămâni profesorii vor integra un set de fișe didactice în cadrul lecțiilor de limba engleză organizând evaluarea formativă interactivă în grupul țintă de elevi de la școala în care activează.

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului FELT School nr 414_2015/2018 cu suportul financiar al Fundației Serviciul de Dezvolatre din Liechtenstein.

Posted by: FELT School | April 28, 2018

Evaluarea criterială la limba engleză în clasa a II-a

A O ,,Centrul pentru Educație Continuă” invită profesorii de limba engleză la 2 ateliere:

 • Evaluarea criterială prin descriptori la limba engleză, clasa II-a &
 • Evaluarea formativă interactivă la limba engleză, clasa II-a.

Data:Luni, 30 aprilie ( 10:30- 13:30)

Locul: Balti,  (instituția gazdă va fi anunțată la telefon în baza numărului de participanți)

Cheltuielile de deplasare și pauza de ceai este asigurată de organizatori. Pentru rambursarea cheltuielilor de deplasare e necesar să prezentați biletul de casă sau cu ștampilă și buletinul de identitate.

Participanții vor primi un cadou cu seturi de fișe didactice dacă

1. Participă activ la atelierele din 30 .04.2018,

2.  Aplică cunoștințele noi obținute pentru a pilota un set de fișe didactice  în grupul țintă de elevi ai cl a 2-a din instituția în care activează în perioada 2-15 mai 2018. Setul poate fi utilizat pentru a învăța elevii cum să învețe prin intermediul jocului didactic sau în procesul de evaluare formativă interactivă. Setul se eliberează la data de 30.04.2018 în baza actului de primire -predare (setul elevului x 8-10 exemplare) .

3. Participă la sesiunea de evaluare a programului de Internship ,,Predarea Limbii Engleze în Clasele Primare” care va fi organizat la biblioteca publică din incinta complexului istorico-arhitectural Manuc Bei din or. Hâncești  la 25 mai 2018 și primește

 • certificatul de participare la atelierele de lucru și de utilizarea cu succes a setului de fișe didactice în grupul pilot în cadrul evaluării formative interactive și
 • setul profesorului (un set la alegere din limita stocului disponibil la eveniment).  Organizatorii vor asigura acoperirea cheltuielilor de deplasare și pauză de ceai pentru profesori.Agenda preliminară a evenimentului este disponibilă aici:https://drive.google.com/file/d/1oGzTJvgAKZS9pQgaephil6EQdKn9ym05/view?usp=sharing

 

Atelierele de lucru din 30.04.2018 și 25.05.2018 fac parte din seria de activități desfășurate în cadrul proiectului FELT School cu suportul financiar al fundației ,,Serviciul de Dezvolatre din Liechtenstein”.

Pentru a vă înscrie la aceste activități ne puteți contacta

 • la nr de telefon 06 99 06 154 sau
 • prin intermediul paginii de facebook (Daniela Murgulet sau FELT School)

Termen de înscriere la atelierul din 30 aprilie: duminică (29.04.2018), ora 15:00

În atenția părinților care doresc să investească în activități educaționale, oportunități de  îmbunătățire a abilităților de vorbire a limbii engleze, utilizarea instrumentelor online de învățare și  program cultural în inima Atenei!

Elevii vor primi:

 • acces gratuit la activități gratuite de lectură ghidată în limba engleză (Bălți: 3 ore pentru fiecare grup de 10 elevi);,
 • pachetul de instruire gratuit,
 • acces gratuit la platforma online timp de 3 luni (15 ore pentru fiecare participant);,
 • instruire gratuită cu privire la modul de utilizare a instrumentelor online,
 • certificat de participare pentru minimum 10 ore de instruire,
 • acoperirea parțială a cheltuielilor de participare pentru 1-2 elevi și profesori  la schimbul  de experiență de la școala parteneră din Grecia, în valoare de minim 70% din venitul din taxele de înscriere.

Participanții trebuie să acopere cheltuielile de călătorie și de buzunar (alimentare) pentru activitățile organizate la Bălți.

Participanții interesați să participe la programul de schimb de experiență din Grecia și să plătească integral taxa de participare de 300 €, pot achita taxa de participare  în MDL prin ordinul de plată bancar în baza contractului încheiat cu AO. Centrul pentru Educație Continuă.

Termen limită pentru aplicare. Locuri limitate disponibile. Procedura: Primul venit, primul servit.

Date importante și evenimente viitoare:

23 aprilie 2018: lansarea anunțului pentru profesorii, elevii și școlile care doresc să se alăture proiectului;

29 aprilie-1 mai: Activități extracurriculare de lectură ghidată într-un mediu de clasă real (Bălți: total 3 ore pentru fiecare grup de 10 elevi);

5-12 mai 2018: vizita de schimb de experiență la școala primară nr. 11 din Pireus, Grecia, inclusiv activități de lectură și concursuri de lectură ghidată;

Toți elevii trebuie sa aibă procură pentru a desemna profesorul responsabil de fiecare elev pe parcursul vizitei de schimb de experiență.

Participanții interesați să participe la programul de schimb de experiență din Grecia și să plătească integral taxa de participare de 300 €, pot achita taxa de participare  în MDL prin ordinul de plată bancar.  

25 mai 2018: lansarea unei broșuri de lectură ghidată la biblioteca publică de la Muzeul Manuc Bey, Hancesti. Evenimentul este organizat în colaborare cu proiectul FELT  School nr. 414-2015-2018 și Direcția Cultură și Turism, Consiliul Raional din Hâncești.

Agenda preliminară a evenimentului este disponibilă aici:

https://drive.google.com/file/d/1oGzTJvgAKZS9pQgaephil6EQdKn9ym05/view?usp=sharing

Elevii vor achita o taxă de înscriere care va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de transport Balti- Hancești- Balti.

1-15 iunie &
1-15 iulie 2018: Activități extracurriculare în lectură ghidată într-un mediu de clasă online (15 ore pentru fiecare participant);

Procedura de aplicare.

Pentru înscrierea în proiect se va plăti o taxă de înscriere de 115 MDL.

Ordinul de plată poate fi solicitat prin e-mail la adresa apply.felt.school@gmail.com. și este disponibil prin acest link: https://drive.google.com/file/d/1wH7DJdWuJx75qyf0PNYdaXfQDciueN6c/view?usp=sharing

Puteți efectua această plată la orice sucursală a băncii Victoriabank.

 

Important! Dacă un profesor sau părinte dorește să achite taxa de înscriere pentru mai mulți elevi, atunci toți elevii trebuie menționați în ordinul de plată .

Costurile din taxa de înscriere vor fi folosite pentru a acoperi costurile a doi elevi și profesori care vor participa la schimbul de experiență de  la școala parteneră din Grecia.

 

Detalii

Asociația Centrul de Educație Continuă are plăcerea de a anunța un apel pentru parteneri din Moldova care se vor alătura proiectului High Tech High Content English (HTHCE).

HTHCE își propune să contribuie la creșterea activităților extracurriculare de lectură ghidată în limba engleză pentru elevii din clasele a 4-a și a 5-a de la școlile din RM,  integrarea și utilizarea instrumentelor online în sala de clasă, încurajarea conținutul cursului de limba engleză generat de studenți și evidențierea studierii auto-dirijate ca o strategie de integrare a învățării centrate pe elev în procesul de predare.

Proiectul este implementat în colaborare cu școala primară nr. 11 din Piraeu, (Atena) Grecia.

Rezultatele proiectului

O platformă educațională online este utilizată pentru a oferi partenerilor educaționali oportunități de învățare online și sprijin pentru oportunități de învățare mai competitive în următorii 2 ani.

High Tech High Content English este un proiect care aduce activități de lectură ghidată și instrumente online pentru studierea individuală precum și colaborare interculturală între elevi, profesori, școlile și bibliotecile publice din Moldova și Grecia;

Profesorii de limba engleză oferă o alternativă a procesul ierarhic de luare a deciziilor în sistemul educașional integrând strategii de colaborare și conținut ce reflectă vocile elevilor.

Descriere scurtă

HTHCE își propune să contribuie la

 • creșterea numărului de activități extracurriculare privind lectura ghidată în limna engleză, cu un program ce include povești clasice, legende din mitologia greacă, reviste online și bloguri pentru copii.
 • utilizarea eficientă a instrumentelor online  în sala de clasă,
 • Feedback asupra resurselor și rezultatelor obținute din partea părinților, profesorilor, elevilor.

Elevii și profesorii din Moldova și Grecia contribuie la dezvoltarea instruirii digitale și participă la activități și concursuri de lectură ghidată.

Profesorii de limba engleză și elevii vor participa la un schimb de experineță la școala parteneră din Grecia.

Utilizarea instrumentelor online de învățarea va contribui la dezvoltarea abilitaților de studiere a limbii engleze și motivația spre învățare a elevilor cu un ulterior impact asupra dezvoltării personale și profesionale.

Iată ce spun colegii noștri din Grecia despre acest eveniment:

marketing.feedback2

Contactați-ne acum și rezervați-vă locul în acesată călătorie și experiență educațională de neuitat.

Organizatorii nu aplică taxe adiționale pentru serviciile acordate.

 

Posted by: FELT School | April 23, 2018

HTHCE Project: Call for Participants

The association ‘Continuing Education Center’ is pleased to announce a call for partner schools from Moldova which will join the High Tech High Content English (HTHCE) Project.

HTHCE aims to contributed to

 • increase the extracurricular activities in guided reading in English for the 4th and 6th form pupils from the partner schools,
 • integrate the use of  online tools and social media in the classroom,
 • encourage student-generated course content and emphasyse self-directed learning as a strategy to embrace learner centered approaches in teaching.

The project is implemented in collaboration with the 11th State Primary School of Piraeus, Greece.

marketing.feedback2

Project Outputs

An online educational platform is used to propel partner schools to connect in order to provide online educational opportunities, support each other in providing more competitive learning opportunities over the next 2 years.

High Tech High Content English is a project that brings guided reading activities and online tools for self-directed learning,  leadership and cross- cultural collaboration and a common context to drive changes at the educational partner schools and public libraries from Moldova and Greece;

EL teachers provide an alternative to the hierarchical decision-making process in teaching and promote collaborative strategies that incorporate student voices.

 

Short Description

HTHCE aims to contribute to increase use of student driven learning, online tools and social media in the classroom along with the guided reading activities in English focusing on classic tales, Greek mythology, and online kids‘ magazines and blogs.

The project uses an educational platform to share teaching resources among teachers, encourage the learners to add their own content in an adaptive learning environment, improve learners’ and optionally parents’ feedback via online boards and focus group discussions.

Pupils and teachers from Moldova and Greece develop digital literacy and participate in guided reading activities and contests in a real and online classroom setting.

EL teachers and pupils will participate in an exchange visit at the partner school from Greece.

Using online tools and social media in the classroom will increase and potentially impact partner schools’ ability to engage students and motivate them to obtain better school results and will develop their motivation to learn, use self-directed learning and share more responsibility for their learning and their future personal and professional development path.

 

Important Dates & Upcoming events:

23 April 2018: launching the call for EL teachers, pupils and schools to join the project;

29 April- 1 May: Extracurricular activities in guided reading in a real classroom environment (Balti: 3 hours for each group of 10 pupils);

5-12 May 2018: Exchaneg visit at the 11th State Primary School from Piraeus, Greece, including guided reading activities and contests in a real and online classroom setting;

25 May 2018: launching an EL reader at the public library from Manuc Bey Museum, Hancesti. The event is organised in collaboration with the partner schools in the framework of the FELT School project 414-2015-2018, and the Council of Hancesti, Culture and Tourism Department.

1-15 June &

1-15 July 2018: Extracurricular activities in guided reading in an online classroom environment (15 hours for each participant);

Interested teachers, parents  having 4th and 5th form pupil’s may apply to the project.

mit_grec

Application Procedure.

In order to enroll in the project, interestde candidates should pay an enrollment fee of 115 MDL.

The payment order  should be claimed via the email at apply.felt.school@gmail.com. and is available on this link too: https://drive.google.com/file/d/1wH7DJdWuJx75qyf0PNYdaXfQDciueN6c/view?usp=sharing

You can easily make this payment at any branch of Victoriabank.

Important! if a teacher or a parent want to pay for more than one pupil, then all the pupil’s names should be mentioned in the payment order otherwise we will ask for additional confirmations from the persons who has made the payment regarding the pupils entitled to participate in the project.

The funds gathered from the enrollment fee will be used to cover printing cost of the ELT readers, administrative costs, as well as share the cost of 1-2 pupils and teachers who will participate in the exchange visit at teh partner school from Greece.

The participants will receive:

 • free guided reading activities,
 • the training pack for free,
 • free access to the online platform for 3 months,
 • free training on how to use the online tools,
 • certificate of participation for minimum 10 hours of training,
 • share the cost of 1-2 pupils and teachers who will participate in the exchange visit at the partner school from Greece minimum 70 % of the income from the enrollment fees.

 

Participants have to cover the travelling and pocket (meals) expenditures in order to come to the activities organised in Balti.

Participants interested to participate to the exchange visit and cover all the program expenditures by themselves have to pay a participation fee of 300 Euro. The participation fee is paied in MDL via the bank payment order.

 

Deadline for application.

Limited places available. First come, first served procedure.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted by: FELT School | March 27, 2018

High Tech High Content English

The association ”Continuing Education Center” is pleased to announce the call for participants to our new course HTHCE- High Tech High Content English!

 • Target group: 5th and 6th form pupils
 • Time: Every Saturday, from 4pm till 6pm
 • Place: FELT School Office

 

Bring your smatphones, laptops or other devices we will show you how you could use them in order to

 • to increase your learning opportunities,
 • improve your digital skills,
 • improve your English skills and presentation skills.

The course will focuss on all 4 skills (listening, speaking, reading and writing). Inject some fun into your learning, become part of a commited group heading to make a difference in their learning style and the results they can achieve!

Why HT- because our students use a diversity of divices and online tools in their learning process.

Why HC- because our learners read, discuss or write about different topics using classic tales, online articles from the British Counsil site, podcasts, and

Dear headmasters, teachers and students,

I greatly appreciate the approval of collaboration from the behalf of the headmasters from the three partner institutions, and namely Dott.ssa Daniela Di Piazza, headmaster at IPSSEOA ,,K. Wojtyla”, Catania, Mrs. Sivia Proțiuc, headmaster at the Center of Excellence in Food Processing Services from Balti, and Mrs. Violeta Camerzan, headmaster at the Vocational School from Cupcini, and the joint effort in organizing the exchange visit for the 3 teachers and 3 students from IPSSEOA ,,K. Wojtyla”, Catania, at the vocational schools from Moldova in the period of 18 – 23 March 2018.

I would like to express my gratitude to Prof.ssa Anna Chiarenza, Mrs. Doina Morari, Mrs. Natalia Balan, Mrs. Maia Guțu for coordinating the activities at the local schools and providing the assistance in planning and organizing the activities in the framework of this event.

I would like to thank Prof. Biagio Danilo De Feo, Prof. Carlo Ciaramidaro, Prof. Giovanni Sapienza for sharing their professional expertise with the Moldovan teachers and students during this exchange visit. I am more than grateful to you for the time spent planning and organizing the masterclasses on Italian dishes and non-alcoholic cocktails, delegating organizational and monitoring tasks to the Italian students during the cooking process and providing examples of leading the students via experiential learning, encouraging them to create new bonds of friendships and collaboration with the Moldovan peers via our gastronomy club or the joint workshop on food and healthy lifestyle organized in collaboration with the students and teachers from the College of Medicine.

My sincere appreciation to the students from IPSSEOA ,,K. Wojtyla”, Giovani Agatino Bomparola, Francesco Antoci, Davide Puglisi, and the target groups of students from the Moldovan partner schools for working collaboratively as part of all the masterclasses, workshops, English classes,  and for submitting the letter of consent which entitles us to use the photos and video recordings from this exchange visit in order to develop resources for our course “English for Gastronomy”.

I would like to thank the instructors from the vocational schools from Moldova, Mrs. Lilia Mahu, Mrs. Alina Furculița, Mrs. Svetlana Musteata, Mr. Petru Guțu and their colleagues for their valuable contribution in organizing the masterclasses on Moldovan cuisine as part of the exchange visit at their school. The masterclasses on both Italian and Moldovan cuisine provide us the opportunity to preserve the pleasure of the table by experiencing the new meals together as a key indicator to promote excellence in hospitality.

Again, thank you so much to all the students, instructors and teachers from the partner schools for playing a key role in the transmission of knowledge and passion for the culinary art, in promoting the intercultural collaboration and for contributing to the process of improving the English language teaching process at the vocational schools from Moldova.

I am deeply appreciative of the financial support for this exchange visit to the Foundation ”Liechtenstein Development Service” and I promise you we will work very hard to value this input and give it back by sharing the acquired knowledge and the new developed resources for the English course with all the partner vocational schools from Moldova.

Thank you again for your commitment and teamwork and I look forward to working with you in the future as part of our FELT School project, a small project with big opportunities.

Best Regards,

Daniela Murgulet

FELT School Project Cooridnator

27.03.2018

PS. The original version can be accessed via this link:

https://drive.google.com/file/d/1rSEwZm9UpldmMMK21S3YUDABTtzs_7LD/view?usp=sharing

 

Older Posts »

Categories

%d bloggers like this: